img

HR beleid & uitvoering

Heron Healthcare is een full-service HR adviesbureau gericht op zorg en welzijn. Met ruim 1,1 miljoen medewerkers, is de zorg in Nederland de grootste branche qua werkgelegenheid. De zorg wordt gekenmerkt door een aantal specifieke vraagstukken en uitdagingen op het gebied van personeel en organisatie. De patiënt mag verwachten dat iedere medewerker de juiste opleiding heeft gevolgd, zich regelmatig bijschoolt, bevoegd en bekwaam is voor de (voorbehouden) handelingen en toegewezen taken die hij of zij verricht. Uiteenlopende keurmerken en cao’s stellen eisen aan het personeelsbeleid op het gebied van onder meer deskundigheidsbewaking en -bevordering, het uitvoeren van de HR cyclus, jaargesprekken en evaluatie van het functioneren (inclusief IFMS), het vastleggen van functieomschrijvingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook wettelijke vereisten, zoals BIG/RGS registraties, de vergewisplicht en VIM, maken onderdeel uit van het personeelsbeleid in de zorg. Uiteraard is het patiëntbelang hierbij leidend: kwaliteit, adequate zorg, veiligheid, risicobeheersing, kostenefficiency en een sterke positie van de patiënt vormen het fundament voor een vitaal zorglandschap.

Heron Healthcare staat zorginstellingen bij op alle voorkomende HR gebieden: van incidenteel advies tot volledige uitbesteding van uw personeelszaken. Door onze focus op de zorg, spreken wij uw taal: we begrijpen de uitdagingen en de complexe omgeving waarmee u als zorgaanbieder te maken krijgt. Naast operationele ondersteuning op het gebied van HR documenten en personeelsadministratie, kunt u onze consultants inschakelen voor het ontwikkelen en implementeren van HR instrumenten op maat en kunt u zich laten bijstaan bij de uitvoering van HR beleid.

Onze aanpak is sterk resultaatgericht, scherp, no-nonsense en altijd met veel oog voor het menselijke aspect van ons vakgebied. Geen zweverigheid of moeilijke modellen, maar pragmatisch en resultaatgericht. Geen zweverigheid of moeilijke modellen, maar passend en effectief HR beleid. Zodat u en uw personeel zich bekwaam en volledig kunnen richten op uw primaire zorg: de patiënt.

  • Heron Healthcare heeft ruime ervaring in zorg en welzijn. We kennen de branchespecifieke uitdagingen, relevante cao’s en keurmerken;
  • We houden van ons vak en onze kennis is altijd actueel: wij helpen onze klanten vroegtijdig in te spelen op veranderingen in wet- en regelgeving of ontwikkelingen in de cao;
  • Wij volgen altijd op, handelen altijd af en bellen altijd terug: een prettige ervaring voor alle betrokkenen;
  • Heron Healthcare kan uw (gedeeltelijke) HR administratie overnemen en dit geeft u enorme flexibiliteit: bij groei en krimp kunt u zonder problemen en kostenneutraal meebewegen;
  • We zorgen ervoor dat u tijd en kosten bespaart, maar wel een kwalitatief hoogwaardig resultaat voor zowel de korte als lange termijn bereikt;
  • Wij bedenken en voeren uit. Maar waar andere adviesbureaus stoppen, gaan wij door: wij helpen u om in de toekomst de zaken zelf te regelen!
  • Vaak is een vaste en vooraf afgesproken prijs mogelijk en wij hanteren altijd een transparante en open werkwijze.

We werken vanuit Rotterdam voor diverse opdrachtgevers en bieden adequate P&O oplossingen op maat. Onze dienstverlening bestaat uit het (mede) ontwikkelen van strategisch HR beleid en vakkundige operationele HR ondersteuning  tegen structureel lage kosten.

HERON HEALTHCARE © 2021

Heron Healthcare is een handelsnaam van Heron Groep B.V.

Ontwerp & realisatie Shadow IS