img

Breng structuur en duidelijkheid aan met slim ingezette HR instrumenten

Goed gemotiveerd personeel is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle organisatie en tevreden patiënten. Leuk werk, fijne collega’s en een eerlijke beloning zijn daarbij kernvoorwaarden. Maar medewerkers horen ook graag wat er van hen verwacht wordt, in hoeverre ze daaraan voldoen en hoe ze kunnen verbeteren. Medewerkers willen graag gehoord worden over de werksituatie en hun ideeën daarbij. Ook blijkt uit onderzoek dat persoonlijke groei, doorleren en het volgen van opleidingen belangrijke motiverende factoren zijn voor medewerkers. En tot slot zijn nieuwe medewerkers een aparte doelgroep, voor wie een goed gestructureerd introductieprogramma een enorme winst voor de hele organisatie kan opleveren. Bovendien kun je met een goed introductieprogramma in de sollicitatieprocedure de verwachtingen van een potentiële medewerker beïnvloeden. Zo voorkom je teleurstellingen en snel verloop van medewerkers.

Jaargesprekken, functiehuizen, scholingsplannen, re-integratiebeleid en gelijksoortige HR instrumenten kunnen van grote waarde zijn voor elke organisatie, mits deze instrumenten doordacht en met het oog op effectiviteit worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Niet omdat het moet, maar omdat het kansen biedt: minder verzuim, rust, duidelijkheid en structuur. Goed gemotiveerd personeel, waarborging van deskundigheid en bekwaamheid en bovenal een tevreden medewerker. En dat merkt uw patiënt.

Heron Healthcare heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van HR beleid, waarbij uiteraard de vereisten die voortvloeien uit uw keurmerk (zoals NHG, ZKN, HKZ) zwaar meewegen, maar effectiviteit van de wijze waarop het instrument wordt toegepast, de leidende factor is.

Heron Healthcare kan u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van adequaat HR beleid, toegepast op uw zorgorganisatie en met effectiviteit als belangrijkste uitgangspunt:

  • HR cyclus (functioneren, jaargesprekken) en prestatiemanagement
  • Functiehuis en functieomschrijvingen
  • Arbeidsvoorwaardenpakket en beloningssystemen
  • Faciliteitenregeling (na)scholing
  • Opleidingsbeleid en strategisch opleidingsplan
  • Persoonlijke ontwikkelingsplan (POP)
  • In- en uitdienst protocol
  • Waarborgen deskundigheid en bekwaamheid
  • Verzuim- en re-integratiebeleid
HERON HEALTHCARE © 2019

Heron Healthcare is een handelsnaam van Heron Groep B.V.

Ontwerp & realisatie Shadow IS