img

Laat u bijstaan bij lastige onderhandelingen en complexere HR werkzaamheden

De consultants van Heron Healthcare kunnen u ook helpen bij de uitvoering van uiteenlopende HR gerelateerde werkzaamheden. We kunnen u bijstaan bij (contract)onderhandelingen met medewerkers of bij de jaargesprekken. We kunnen verbetertrajecten opzetten en uitwerken voor individuele medewerkers en we helpen u en uw medewerker bij (langdurig) verzuim met passende oplossingen en re-integratiebegeleiding en zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. We voeren medewerkerstevredenheid onderzoeken uit (en vergelijken de resultaten met andere zorgorganisaties) en kunnen uw werving en selectietrajecten uitvoeren. Ook bij arbeidsconflicten of ontslagzaken kunnen wij u bijstaan. We geven uitvoering aan het strategisch opleidingsplan en kunnen uw organisatie begeleiden bij het effectief inkopen van trainings- en opleidingsprogramma; in de loop der jaren zijn we met vele leveranciers bekend geraakt.

Heron Healthcare kan u bijstaan op alle voorkomende HR werkzaamheden:

Algemeen:

 • Contractonderhandelingen
 • Werving en selectie
 • Medewerkerstevredenheid onderzoek
 • Inkoop trainingen en cursussen
 • Managementinformatie en -advies
 • Digitalisering personeelsdossiers

Verzuim en re-integratie

 • Re-integratiebegeleiding
 • Verzuimpreventie en uitvoering arbowetgeving
 • Contacten met uitvoeringsinstellingen en verzuimverzekering

Functioneren

 • Digitale evaluaties t.b.v. HR-cyclus
 • Gesprekken HR-cyclus (jaargesprekken)
 • Verbetertrajecten (en begeleiding daarbij)

Conflict en bemiddeling

 • Vertrouwenspersoon
 • Conflictbeheersing & bemiddeling
 • Ontslagzaken
HERON HEALTHCARE © 2019

Heron Healthcare is een handelsnaam van Heron Groep B.V.

Ontwerp & realisatie Shadow IS