img

Zorg voor rust en duidelijkheid met deskundige overeenkomsten en personeelsdocumenten

Goede overeenkomsten, regelingen en handboeken zijn onmisbaar in een goed georganiseerd P&O beleid. Vakkundig samengestelde documenten zorgen voor rust en duidelijkheid en voorkomen langdradige discussies met medewerkers of onverwachte kosten. Passende arbeidsvoorwaarden, heldere afspraken rondom de rechten en plichten van zowel de medewerkers als werkgever en vaste werkprocedures dragen bovendien bij aan de aantrekkelijkheid van uw organisatie als werkgever. Als afspraken helder en met visie zijn opgesteld, kunt u een duidelijk en professioneel beeld scheppen over uw organisatie naar sollicitanten. Voorkom dat talenten afhaken, omdat uw organisatie rommelig is, maar trek ze juist aan!

Heron Healthcare kan de volgende documenten voor u samenstellen:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Studieovereenkomsten
  • Personeelsregeling
  • Handboek nieuw personeel & checklist eigen organisatie
  • Inwerkprogramma
  • Personeelshandboek
  • Leaseovereenkomst bedrijfswagen
  • Autoregeling
  • Verzuimreglement
  • Vaststellingsovereenkomst
HERON HEALTHCARE © 2019

Heron Healthcare is een handelsnaam van Heron Groep B.V.

Ontwerp & realisatie Shadow IS